INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

STUDIUJ W KATOWICACH

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Harmonogram rekrutacji

18Lut2019

Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.

19Lut2019

Postępowanie kwalifikacyjne.

20Lut2019

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach. Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

Godz. 12:00

22Lut2019

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

22Lut2019

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

Godz. 12:00

Co to jest Inżynieria Materiałowa?
Poznaj podstawowe definicje.
Czego się możesz nauczyć?
Poznaj tematykę zajęć dydaktycznych.
Specjalności - I stopień
Jaką specjalność możesz wybrać po 4 semestrze?
Specjalności - II stopień
Specjalności do wyboru na II stopniu studiów
Studia dualne - II stopień
Specjalność na II stopniu studiów w warunkach przemysłowych
Baza naukowo-dydaktyczna
Zobacz, gdzie odbywają się zajęcia laboratoryjne.
Gdzie znajdziesz pracę?
Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po Inżynierii Materiałowej?
Studenckie Koło Naukowe "Mater-Tech"
W kole możesz realizować swoje pasje naukowe.
Nie tylko nauka
Jak możesz spędzić czas po zajęciach?
Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej 2018
I edycja konkursu dla uczniów szkół średnich
Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej 2019
II edycja konkursu dla uczniów szkół średnich
Strona rekrutacji Politechniki Śląskiej
Wydziałowa strona rekrutacji
Instytut Inżynierii Materiałowej

Co to jest Inżynieria Materiałowa?

Poznaj podstawowe definicje

Czego się możesz nauczyć?

Tematyka zajęć dydaktycznych

Specjalności - I stopień

Jaką specjalność możesz wybrać po 4 semestrze?

Specjalności - II stopień

Specjalności do wyboru na II stopniu studiów

Studia dualne - II stopień

Specjalność na II stopniu studiów w warunkach przemysłowych

Baza naukowo-dydaktyczna

Zobacz, gdzie odbywają się zajęcia laboratoryjne?

Gdzie znajdziesz pracę?

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po Inżynierii Materiałowej?

Nie tylko nauka

Jak możesz spędzić czas po zajęciach?

Studenckie Koło Naukowe Mater-Tech

W kole możesz rozwijać swoje zainteresowania naukowe

Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej 2018

I edycja konkursu dla uczniów szkół średnich

Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej 2019

II edycja konkursu dla uczniów szkół średnich

Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Pokój 127

Tel.+ 48 32 603 42 93

E-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Dziekanat

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Pokoje: 128, 129, 159

Tel.+ 48 32 603 41 03

E-mail: RMBOS@polsl.pl

Instytut Inżynierii Materiałowej

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Pokój 102

Tel.+ 48 32 603 44 43

E-mail: RM3@polsl.pl