INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

STUDIUJ W KATOWICACH

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Harmonogram rekrutacji

07Maj2018

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

Godz. 12:00

08Lip2018

Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.

09Lip2018

Postępowanie kwalifikacyjne.

10Lip2018

Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Godz. 12:00

12Lip2018

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Godz. 15:00

Inżynieria Materiałowa jedną z dyscyplin w nowej Ustawie o Szkolnictwie Wyższym

Co to jest Inżynieria Materiałowa?
Poznaj podstawowe definicje.
Czego się możesz nauczyć?
Poznaj tematykę zajęć dydaktycznych.
Specjalności
Jaką specjalność możesz wybrać po 4 semestrze?
Baza naukowo-dydaktyczna
Zobacz, gdzie odbywają się zajęcia laboratoryjne.
Gdzie znajdziesz pracę?
Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po Inżynierii Materiałowej?
Nasi absolwenci
Poznaj sylwetki absolwentów naszego Wydziału - kierunek Inżynieria Materiałowa
Studenckie Koło Naukowe "Mater-Tech"
W kole możesz realizować swoje pasje naukowe.
Nie tylko nauka
Jak możesz spędzić czas po zajęciach?
Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej
I edycja konkursu dla uczniów szkół średnich
Strona rekrutacji Politechniki Śląskiej
Wydziałowa strona rekrutacji
Instytut Inżynierii Materiałowej

Co to jest Inżynieria Materiałowa?

Poznaj podstawowe definicje

Czego się możesz nauczyć?

Tematyka zajęć dydaktycznych

Specjalności

Jaką specjalność możesz wybrać po 4 semestrze?

Baza naukowo-dydaktyczna

Zobacz, gdzie odbywają się zajęcia laboratoryjne?

Gdzie znajdziesz pracę?

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po Inżynierii Materiałowej?

Nasi absolwenci

Poznaj sylwetki absolwentów naszego Wydziału - kierunek Inżynieria Materiałowa

Nie tylko nauka

Jak możesz spędzić czas po zajęciach?

Studenckie Koło Naukowe Mater-Tech

W kole możesz rozwijać swoje zainteresowania naukowe

Konkurs wiedzy o Inżynierii Materiałowej

I edycja konkursu dla uczniów szkół średnich

Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Pokój 127

Tel.+ 48 32 603 42 93

E-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Dziekanat

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Pokoje: 128, 129, 159

Tel.+ 48 32 603 41 03

E-mail: RMBOS@polsl.pl

Instytut Inżynierii Materiałowej

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Pokój 102

Tel.+ 48 32 603 44 43

E-mail: RM3@polsl.pl