Studia dualne II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa

O projekcie

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii uruchamia finansowane ze źródeł Unii Europejskiej studia dualne II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Celem projektu jest podniesie kompetencji studentów poprzez realizację 2 pełnych cykli kształcenia stacjonarnego w ramach studiów dualnych II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W ramach projektu przewidziano realizację dwóch cyklów kształcenia każdy w trzech semestrach w oparciu o program kształcenia dostosowany do potrzeb gospodarki. Przewidziano w programie 3 miesiące praktyk zawodowych oraz trzy miesiące staży przemysłowych.

Studia dualne II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem magisterskim.

Rozpoczęcie studiów: luty 2019 r.

wiadomości

SYLWETKA absolwentA

Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa studiów dualnych II stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i projektowania materiałów inżynierskich do zastosowań w praktyce przemysłowej; technologii ich wytwarzania, przetwórstwa materiałów; metod kształtowania oraz badania własności i struktury materiałów inżynierskich.

Jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie, udoskonalaniu oraz kontroli jakości materiałów jak również do prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle i jednostkach gospodarczych.

Posiada podstawowe umiejętności zarządzania i pracy w zespołach, działania w sytuacjach kryzysowych oraz komunikacji interpersonalnej.

Umiejętnie korzysta z obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.

Nabyta wiedza predysponuje go do pracy w działach produkcyjnych dużych zakładów przemysłowych, w działach zapewnienia jakości, zespołach badawczo – rozwojowych, biurach projektowych. Jest przygotowany do pracy w dużych, średnich i małych firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz firmach doradztwa technicznego zajmujących się transferem materiałów i technologii.

Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa będzie specjalistą w zakresie podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i badawczo-rozwojowej w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, lotniczego, metalurgicznego; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu oraz kontroli jakości głównie materiałów metalicznych, jak również ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.