WIELKOSC LITER

Cpanel

Current Issue 1/2019

JUSTYNA SŁOWIK, SEBASTIAN FRYSKA, JOLANTA BARANOWSKA
The influence of total gas pressure and atmosphere composition during ion cleaning step on S-phase coating formation
Wpływ całkowitego ciśnienia gazu i składu atmosfery w oczyszczaniu jonowym na tworzenie powłok z fazy S

MYKHAYLO PASHECHKO, MYROSLAV KINDRACHUK, VIKTOR KHYZHNYAK, OLEKSANDR TISOV, VOLODYMYR ZAGREBELNIY, ALINA YURCHUK
Combined method for surface hardening of Р6M5 steel by deposition of N + Ti and N + Cr diffusion coatings and selective laser post-treatment of substrate
Utwardzanie powierzchni stali P6M5 metodą łączącą osadzanie powłok dyfuzyjnych N + Ti i N + Cr oraz obróbkę laserową podłoża

ANATOLIY NESTERENKO, ALEXANDER SYCHKOV, VALERIY PLYUTA, MIKHAIL BLOKHIN
Strain aging in С–Mn–Si steel wire rod with multi-phase microstructure
Starzenie odkształceniowe walcowanych prętów ze stali C–Mn–Si o mikrostrukturze wielofazowej

ARKADIUSZ GRUCA, MAGDALENA GRECZEK-STACHURA
Green corrosion inhibitors. A review
Przegląd ekologicznych inhibitorów korozji

MAJA REJEK, KAROLINA KIEŁBASA, JOANNA GRZECHULSKA-DAMSZEL
Photocatalytic purification of water on TiO2 photocatalysts produced with application of plant extracts
Fotokatalityczne oczyszczanie wody na fotokatalizatorach TiO2 wytworzonych z użyciem ekstraktów roślinnych

Punktacja czasopisma

Mamy przyjemność poinformować, że zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 grudnia 2015 roku Listą czasopism punktowanych za artykuł opublikowany w naszym czasopiśmie Autorzy otrzymują 13 punktów.

Artykuł otrzymuje 13 punktów w ocenie MNiSW!

You are here: Home