WIELKOSC LITER

Cpanel

Archiwum zeszytów czasopisma
"Inżynieria Materiałowa Materials Engineering"


Archiwum artykułów wydanych w latach 2004-2015 jest dostępne w portalu www.sigma-not.pl. Tutaj, na stronach redakcji, obecnie jest ono w trakcie opracowania w celu ułatwienia korzystania z artykułów archiwalnych. Autorzy prac i Czytelnicy będą mogli pobierać bezpłatnie pełne teksty artykułów opublikowanych dwa lata temu lub wcześniej, podobnie jak jest to w portalu Wydawnictwa SIGMA-NOT. Ponadto Autorzy prac od roku 2016 uzyskują prawo zamieszczania tych plików na swoich stronach prywatnych lub serwisach gromadzących ich dorobek naukowy.

Wszystkie publikacje zawarte w czasopismach SIGMA-NOT są przedmiotem prawa autorskiego, a wydawcy przysługują do nich prawa bądź to na warunkach umów autorskich, bądź umów licencyjnych. Niezależnie od podstawy prawnej publikowania utwory te nadal pozostają objęte obwarowaniami wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Do niektórych publikacji Wydawnictwo SIGMA-NOT udziela wolnej licencji na warunkach CC BY-NC-ND.

Tytuły prac i streszczenia są dostępne w języku polskim i angielskim. Artykuły przed rokiem 2016 były publikowane w języku polskim lub angielskim - język pracy określa tytuł napisany jako pierwszy w spisie treści czcionką prostą.

You are here: Home For Readers Archives