WIELKOSC LITER

Cpanel

Adam Hernas, Janusz Dobrzański, Jerzy Pasternak, Stanisław Fudali „Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki”

Czytelnikom Inżynierii Materiałowej polecamy monografię pt. „Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki” napisaną pod redakcją prof. dr hab. inż. Adama Hernasa w zespole autorskim: Adam Hernas, Janusz Dobrzański, Jerzy Pasternak i Stanisław Fudali, wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 rok. Zespół autorski należy do czołowej grupy specjalistów z zakresu materiałów dla energetyki, o bogatym dorobku o charakterze technologicznym i poznawczym, nakierowanym na jego praktyczną przydatność.

Zasadnicza treść pracy jest poprzedzona dość obszernym wprowadzeniem, w którym przedstawiono uwarunkowania rozwoju krajowej energetyki oraz podstawy doboru materiałów i oceny ich przydatności do zastosowania w nowej generacji bloków na nadkrytyczne parametry pary. Rozwój krajowej energetyki jest oparty na spalaniu węgla, co jest warunkowane wieloma czynnikami i wymaganiami, które można analizować w czterech grupach problemowych: prawnej, techniczno-ekonomicznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz materiałowej. Dla spełnienia tych wymogów, w tym szczególnie zaostrzanych kryteriów dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, rozwój krajowej energetyki zmierza w kierunku modernizacji w dużej mierze zdekapitalizowanych elektrowni oraz budowy nowoczesnych bloków na ultranadkrytyczne (USC) parametry pary 600/620°C/28 MPa i sprawność ok. 46%. W niedalekiej przyszłości będą budowane bloki na parametry ultra supernadkrytyczne (AUSC) o temperaturze pary około 700°C i ciśnieniu ponad 30 MPa zapewniających sprawność około 50% netto.

Read more: Adam Hernas, Janusz Dobrzański, Jerzy Pasternak, Stanisław Fudali „Charakterystyki nowej...

Roman Pampuch „An Introduction to Ceramics"

Książka prof. dr hab. Romana Pampucha pt. „An Introduction to Ceramics” przedstawia w formie zwięzłych esejów zagadnienia związane zarówno z klasycznymi, jak i zaawansowanymi materiałami ceramicznymi uzyskiwanymi z syntetycznych oraz naturalnych surowców. W książce omówiono m.in. elektryczne właściwości przewodników ceramicznych, takich jak ceramiczne przewodniki wysokotemperaturowe, oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materiałami, rolę pustek i defektów w materiałach ceramicznych. Zaprezentowano również najnowsze osiągnięcia w zakresie materiałów ceramicznych, np. tzw. inteligentnych materiałów czy materiałów samoleczących.

Książka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów kierunków chemicznych, inżynierii materiałowej, fizyki ciała stałego.

Roman Pampuch „An Introduction to Ceramics”, Wydawnictwo Springer, 2014

Piotr Liberski „Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe”

Monografia pt. „Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe” Piotra Liberskiego jest obszernym opracowaniem dotyczącym zagadnień ochrony przed korozją, szczególnie za pomocą powłok cynkowych, aluminiowych lub aluminiowo-cynkowych wytwarzanych metodą zanurzeniową. W monografii omówiono szczegółowo zjawiska zachodzące podczas cynkowania zanurzeniowego i wpływ różnych czynników na ich przebieg, aspekty technologiczne cynkowania, przygotowanie powierzchni przed procesem cynkowania oraz właściwości antykorozyjne cynku i powłok cynkowych. W monografii zamieszczono wiele poglądowych schematów, rysunków, zdjęć mikrostruktury powłok, zawiera również obszerny spis bibliografii.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów z inżynierii powierzchni materiałów oraz ochrony przed korozją. Będzie z pewnością przydatna dla kadry inżynieryjno-technicznej zatrudnionej w przemyśle, pracowników oraz studentów uczelni wyższych, zwłaszcza wydziałów inżynierii materiałowej.

Piotr Liberski „Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

You are here: Home For Readers New books