Current Issue 3/2019

ŁUKASZ PAWŁOWSKI, MICHAŁ BARTMAŃSKI, ANDRZEJ ZIELIŃSKI
pH-dependent composite coatings for controlled drug delivery system — Review
Kompozytowe powłoki wrażliwe na pH dla kontrolowanego uwalniania leków — Przegląd

MAREK OPIELA
Thermomechanical treatment of Ti and Ti–V microalloyed steel forgings
Obróbka cieplno-plastyczna odkuwek ze stali mikrostopowych z Ti oraz Ti i V

JÓZEF LELĄTKO, ZDZISŁAW LEKSTON, MICHAŁ TARNOWSKI, DARIUSZ CHROBAK, BOŻENA ŁOSIEWICZ, TOMASZ GORYCZKA, TADEUSZ WIERZCHOŃ
Characterization of low-temperature nitrided NiTi shape memory alloy
Charakterystyka warstw azotowanych wytworzonych w niskotemperaturowej plazmie na stopie z pamięcią kształtu NiTi