WIELKOSC LITER

Cpanel

Volume XXXV Issue 1/2014


GRZEGORZ MOSKAL
Przewodnictwo cieplne powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianów ziem rzadkich
(STRESZCZENIE)
Thermal conductivity of thermal barrier coatings based on rare earth zirconates
(ABSTRACT)

Strony/pages: 6-12 PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

JAN MARCZAK, JÓZEF FIRAK, ANTONI RYCYK, ANTONI SARZYŃSKI, MAREK STRZELEC, JAN KUSIŃSKI, ROMAN MAJOR, DARIUSZ ZASADA
Wykorzystanie bezpośredniej litografii interferencyjnej do nanoszenia struktur periodycznych na powierzchni różnych materiałów
(STRESZCZENIE)
Application of direct interference lithography in deposition of periodical structures on surface of different materials
(ABSTRACT)

Strony/pages: 13-18 PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

ADAM KOKOSZA
Kształtowanie mikrostruktury niskowęglowej stali typu TRIP podczas wyżarzania w zakresie temperatur krytycznych
(STRESZCZENIE)
Formation of low carbon TRIP steel microstructure during annealing in critical temperature range
(ABSTRACT)

Strony/pages: 19-24 PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

EDYTA ROŻNIATA, RAFAŁ DZIURKA
Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali podeutektoidalnej 37MnCo6-4
(STRESZCZENIE)
The kinetics of phase transformations of undercooled austenite of 37MnCo6-4 hypoeutectoid steel
(ABSTRACT)

Strony/pages: 25-30 PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

MAGDALENA ROZMUS-GÓRNIKOWSKA, MAREK BLICHARSKI, JAN KUSIŃSKI, LUDWIK KUSIŃSKI, MAREK MARSZYCKI
Wpływ sposobu napawania rur kotłowych na mikrostrukturę i skład chemiczny napoin
(STRESZCZENIE)
Influence of boiler pipe cladding methods on overlay coating microstructure and chemical composition
(ABSTRACT)

Strony/pages: 31-34 PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

You are here: Home 2014 - Volume XXXV Volume XXXV Issue 1/2014