WIELKOSC LITER

Cpanel

Volume XXXVII Issue 1/2016


DARIA MIKOŁAJCZAK, ADAM PIASECKI, MICHAŁ KULKA, NATALIA MAKUCH
Laser alloying of 316L steel with boron using CaF2 self-lubricating addition
(ABSTRACT)
Laserowe stopowanie stali 316L borem z dodatkiem samosmarującym CaF2
(STRESZCZENIE)

Strony/pages: 4-9; DOI 10.15199/28.2016.1.1
PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

NATALIA MAKUCH, MICHAŁ KULKA, PIOTR DZIARSKI
Fracture toughness of gas borided Nimonic 80A alloy
(ABSTRACT)
Odporność na kruche pękanie borowanego gazowo stopu Nimonic 80A
(STRESZCZENIE)

Strony/pages: 10-15; DOI 10.15199/28.2016.1.2PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

KAROL POPŁAWSKI, BEATA KUCHARSKA, ELŻBIETA JEZIERSKA, JERZY R. SOBIECKI
Microstructure studies of nickel-carbon nanotubes nanocomposite coatings formed by electrodeposition
(ABSTRACT)
Mikrostruktura powłok nanokompozytowych nikiel-nanorurki węglowe wytworzonych przez elektroosadzanie
(STRESZCZENIE)

Strony/pages: 16-22; DOI 10.15199/28.2016.1.3PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

JOANNA PIWOWARCZYK, ROMAN JĘDRZEJEWSKI, JOLANTA BARANOWSKA
Influence of atmosphere composition on the structure and properties of aluminum oxynitride coatings deposited by PLD method
(ABSTRACT)
Wpływ składu atmosfery na budowę i właściwości powłok z tlenoazotku glinu otrzymanych metodą PLD
(STRESZCZENIE)

Strony/pages: 23-28; DOI 10.15199/28.2016.1.4PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

KAZIMIERZ J. DUCKI
The characteristic of deformability of Fe–Ni superalloy during high-temperature deformation
(ABSTRACT)
Charakterystyka odkształcalności nadstopu Fe–Ni podczas odkształcania plastycznego na gorąco
(STRESZCZENIE)

Strony/pages: 29-34; DOI 10.15199/28.2016.1.5PEŁNY TEKST/FULL TEXT - pdf

You are here: Home 2016 - Volume XXXVII Volume XXXVII Issue 1/2016