Kierunek Inżynieria Materiałowa Akredytowany przez KAUT!

28 stycznia 2019 r. Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT), przyznała akredytację dla kierunku inżynieria materiałowa – studia I i II stopnia, które prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Akredytacja została udzielona na okres 5 lat od roku akademickiego 2018/19 do 2022/23. W tych latach, wszyscy absolwenci kierunku inżynieria materiałowa otrzymają wraz z dyplomem ukończenia studiów certyfikat KAUT.

certyfikat_KAUT_inz_525

Najnowsze wiadomości