Studia dualne – I semestr zakończony, teraz praktyki

Zakończyła się realizacja zajęć akademickich w ramach I semestru studiów Dualnych II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa finansowanych z projektu pt. „Uruchomienie nowego programu kształcenia dualnego na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa (DUOInMat)” POWR.03.01.00-00-DU33/18-00. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu POWER. Obecnie Studenci kształcą się praktycznie odbywając 2,5 miesięczne praktyki zawodowe w wielu zakładach przemysłowych regionu śląska i okolic. Studia Dualne to nowoczesny model studiów pozwalający na efektywniejsze pogodzenie nauki i pracy, zapewniający praktyczne przygotowanie do zawodu i kwalifikacje cenione na rynku pracy szczególnie w zawodach inżynierskich. Dla Studentów to doskonała możliwość zdobycia, jeszcze w trakcie studiów, doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów z wiodących firm działających w branży szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Życzymy Studentom efektywnej realizacji zadań powierzonych w trakcie odbywania praktyk zawodowych oraz nabycia wielu cennych doświadczeń.

 

Najnowsze wiadomości