Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony na naszym Wydziale najlepszy na Śląsku

Perspektywy 2019. Jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował ranking uczelni szkół wyższych i kierunków studiów. Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach ósmy w Polsce i najlepszy na Śląsku. W porównaniu do zeszłego roku jest to awans o jedną pozycję.

Gdyby jako kryterium przyjąć tylko „Ekonomiczne losy absolwentów” to nasz kierunek zająłby 5 miejsce w kraju. Ekonomiczne losy absolwentów to wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia według badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25).

Więcej informacji na stronie: Ranking Perspektyw 2019

Najnowsze wiadomości